Om designen

2014-06-24
20:50:00
- Ändra profilbild: [Ladda upp en bild som är max 170 pixlar bred
Kodmall Startsida - Leta upp div id="profile" och ändra url-adressen som ligger där under till din bilds adress]
 
- Ändra bilder i headern
Ladda upp önskade bilder på din blogg, maxstorlek 230x153 px
Gå in i kodmallen och leta upp <div id="bilder">
Ändra de fyra bildernas adresser där till dina bilders adresser.
Kom ihåg att göra detta i alla kodmallar
 
Max 800 pixlar breda bilder
Bilderna går ända ut i kanten i inläggen
 
Detta är tillåtet
att ändra bilderna i headern
att ändra färger och typsnitt
att ändra bakgrunden
 
Detta är inte tillåtet
att radera design av-länken i menyn
 
Hoppas du blir nöjd med designen! Vid frågor kontakta mig på design@camillafamme.se
 

RSS 2.0