Om designen

/ Allmänt
Max 700 pixlar breda bilder
Bilderna går ut till kanterna
Menyn är i boxar
 
- Ändra profilbild: [Ladda upp en bild som är max 180 pixlar bred
Kodmall Startsida - Leta upp div id="side" och ändra url-adressen som ligger där under till din bilds adress]
- Ändra infotext:
[Kodmall startsida - Leta upp div id="side" och ändra "Info text här" till valfri text]
 
- Ändra texten i headern
För alla kodmallar - Leta upp div id="header" <h2>
Ändra där texten till önskad text eller ta bort texten helt får att få det tomt
 
- Ändra headerbilden
686 x 382 pixlar är storleken på den nuvarande bilden
Ladda upp din bild och kopiera adressen - Gå in i stilmallen och leta upp detta stycke och ändra adressen till din bilds adress
Den vita ramen blir automatiskt ta bort den genom att radera den rödmarkerade raden ↑
 
Detta är tillåtet
att ändra bilderna i headern
att ändra färger och typsnitt
att ändra bakgrunden
 
Detta är inte tillåtet
att radera design av-länken i menyn
Hoppas du blir nöjd med designen! Vid frågor kontakta mig på design@camillafamme.se